kenmerken veilig ontruimen

Ontruiming wordt vaak één op één geassocieerd met brand. Er zijn echter ook andere incidenten die hiertoe kunnen leiden, denk onder andere aan langdurige spanningsuitval en explosiegevaar. Het veilig ontruimen van een gebouw is belangrijk om te voorkomen dat mensen in een onveilige situatie terecht komen. Hierbij speelt noodverlichting een essentiële rol.

De 10 belangrijkste kenmerken zijn:

1. Grote groepen mensen kunnen snel en veilig het gebouw verlaten.
De vluchtroutes zijn afgestemd op de hoeveelheid mensen er per ruimte maximaal aanwezig kunnen zijn.

2. Risicovolle processen kunnen veilig worden afgesloten
De kans op incidenten bij het verlaten van de werkplek moet zo minimaal mogelijk zijn voor zowel de werknemer zelf als andere aanwezigen.

3. De vluchtwegaanduiding geeft duidelijk de kortste weg naar buiten aan
Kruisende vluchtwegen, tegengestelde richtingen om te vluchten of onduidelijkheid over de te nemen route moet voorkomen worden.

4. EHBO-posten, brandblusvoorzieningen en brandmeldpunten worden met noodverlichting aangelicht
Door 5 lux noodverlichting zijn deze punten in het gebouw gemakkelijk(er) te herkennen en te gebruiken, en zijn kleuren en teksten beter te zien.

5. De buitenzijde van iedere uitgang is voorzien van noodverlichting
De vluchtroute stopt niet bij de nooddeur, ook buiten moet mensen zich kunnen oriënteren en zich van het gebouw kunnen verwijderen

6. De gehele vluchtroute is vrij van blokkades
Als er dozen, kledingrekken of andere obstakels de vluchtroute blokkeren, kunnen mensen gewond raken of zelfs besluiten een andere, onveilige route te nemen.

7. Er is voldoende aandacht voor begeleiding van minder zelfredzame personen tijdens een noodsituatie
Afspraken over de begeleiding tijdens een ontruiming en aangepaste vluchtroutes zijn belangrijk voor deze groep.

8. Veiligheidsinstallaties worden regelmatig getest en correct onderhouden
Het is wettelijk verplicht om de brandmeldcentrale, noodverlichtingsinstallatie en ontruimingssystemen periodiek te inspecteren en onderhouden.

9. Door voorlichting en instructies weet iedereen hoe hij of zij tijdens een ontruiming moet handelen
Een goed georganiseerde en getrainde BedrijfsHulpVerlening (BHV) is in staat om de veiligheid te organiseren, te waarborgen en over te dragen, zodat personeel ook zelfstandig het gebouw kan verlaten.

10. Tijdens ontruimingsoefeningen wordt er gebruik gemaakt van de nooduitgangen
Deze zijn vaak voorzien van waarschuwingsstickers die het gebruik ontmoedigen, wat tot gevolg heeft dat deze in ontruimingssituaties niet altijd worden gebruikt. Bekendheid met de vluchtroute zorgt voor effectief gebruik van alle aanwezige ontruimingscapaciteit.

(bron: Kenniscentrum Noodverlichting)