kiyori-bhv

De verplichting op het gebied van bedrijfshulpverlening staat beschreven in de arbowet, in de arbowet staat het doel beschreven. De artikelen die van toepassing zijn Artikel 3, 12, 13 en 15.
De BHV taken bestaan minimaal uit:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De invulling van de bedrijfshulpverlening is zorg op maat. De risico’s die volgen uit de RI&E vormen de basis hiervoor. Dat zijn dus ook de risico’s ten gevolge van het uitoefenen van de BHV. Dit zijn de functionele risico’s die samenhangen met de preventie, incidenten tijdens het oefenen of het optreden en nazorg. U kunt hiervoor de NEN 4000 raadplegen en contact opnemen met onze adviseurs.